Kembali ke homepage

Susunan Redaksi

STRUKTUR
JAJARAN REDAKSI MASA.SCH.ID
MADRASAH ALIYAH 1 ANNUQAYAH
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR

Pelindung:
KH. A. Farid Hasan, BA
(Kepala Madrasah Aliyah 1 Annuqayah Guluk-Guluk)

Dewan Penasihat:
Abd. Aziz, S.H.I
Amiruddin, S.H.I
Syahirul Alim, S.Pd.I
Subaidi, S.Ag.

Dewan Redaksi:
Mudda`i, S.Pd.I

Direktur:
Junaidi


Pemimpin Redaksi (Pemred):
Lukmanul Hakim, S.Pd.

Redaktur Pelaksana (Redpel):
Afif Thahir Furqani, M.H.
Moh. Khotami HS, S.Ag.

Tim Medsos:
Moh. Sauki, S.Pd.

Tim Kreatif:
Ach. Helmi, S.E

Kontributor:
Guru dan Siswa MA 1 Annuqayah