Kembali ke homepage

Guru dan Karyawan

DAFTAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH 1 ANNUQAYAH
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

 

No

Nama Lengkap

Mata Pelajaran

STS

JABATAN

TUGAS TAMBAHAN

1

Abd. Farid

 

GTY

Kepala

 

2

Ali Fikri, M.Pd.I

Akhlak

GTY

Guru

 

3

Moh. Halimi, S.HI

Tauhid

GTT

Guru

 

4

Abdul Halim Abdul Majid, Lc, M. A

Ilmu Balaghah

GTY

Guru

 

5

M. Faizi, M. Hum

Akhlak

GTT

Guru

 

6

Drs. Syafi`i

Ilmu Faraidl

GTT

Guru

 

7

Mohammad Musfiq, S. Fil.I

Bhs & Sastra Ind.

GTT

Guru

 

8

Drs. A. Karim Ghafur

Akhlak

GTT

Guru

 

9

Drs. Moh. Hasib, M. Pd.I

Hadits

GTT

Guru

 

10

Drs. Abd. Warits

Hadits

GTT

Guru

 

11

Drs. Sakdani

Tauhid

GTT

Guru

 

12

Miskala

Tafsir

GTT

Guru

 

13

Syahirul Alim, S.Pd.I

Bahasa Inggris

GTY

Guru

Wakamad Kesiswaan

14

Dr. Ach. Maimun, M. Ag

Ushul Fiqih

GTT

Guru

 

15

Junaidi

Geografi

GTT

Guru

Pengelola Website

16

Muhammad Nur, S.Sos.

Ekonomi

GTY

Guru

 

17

Moh. Khalili, S.Pd.

Sosiologi

GTT

Guru

 

18

Ali Sabit , S.Pd.I

Ilmu Hadits

GTT

Guru

 

19

Moh. Sirri

Ilmu Nahwu

GTT

Guru

 

20

Nashiri, S. Ag

Sejarah Indonesia

GTY

Guru

Wali Kelas XII IPS 2

21

Drs. A. Razak

Fikih

GTY

Guru

 

22

Mujahra, S.Pd.

Sejarah

GTT

Guru

 

23

Asmuni, S. Pd.

Bahasa Indonesia

GTT

Guru

Wali Kelas XII IPS 1

24

R. Hairul Anwar, SE.

Ekonomi

GTT

Guru

 

25

Usman, S.Ag. M.Pd.I

Kimia

GTT

Guru

 

26

Habiburrahman, S. Pd.I

Matematika

GTY

Guru

Wali Kelas XI IPS 2

27

Khairul Iskandar, S.Pd.

Bahasa Indonesia

GTT

Guru

Wali Kelas X  AGAMA

28

Amiruddin, S. HI

Fikih

GTY

Guru

Wakamad Kurikulum

29

Hariyanto, S. Pd.

Matematika

GTT

Guru

 

30

Sudarmin, S.HI. M. Pd.I

Bahasa Arab

GTT

Guru

 

31

Moh. Haqqi, S. Pd.I

Bahasa Arab

GTT

Guru

 

32

Moh. Razin MZ, S.HI.

Tauhid

GTT

Guru

 

33

Abd. Aziz, S.HI.

Fikih

GTY

Guru

Wakamad HUMAS

34

Tibyanto, M. Pd.I

Ilmu Manthiq

GTT

Guru

Wali Kelas XII  AGAMA

35

Mudda`i, S. Pd.I

Pkn/Akidah Akhlak

GTY

Guru

Kepala Perpustakaan

36

Ainur Rasyid, S. Pd.

Matematika

GTT

Guru

Wali Kelas X IPA

37

Junaidi Isma`iel, S. Sos.I

Hadits

GTY

Guru

 

38

Subairi, S.Pd.I

Sosiologi/Antropologi

GTT

Guru

Wali Kelas XII BAHASA

39

Rahmat Syarifullah, S. Pd.

Fisika

GTY

Guru

Wali Kelas XII IPA

40

Ach. Helmi, S.E

Bahasa Inggris

GTT

Guru

Wali Kelas X IPS 1

41

Ahmad Syafiudin, S.Pd.

Bahasa Indonesia

GTT

Guru

Komite Madrasah

42

Subaidi, S.Ag.

SKI

GTY

Guru

Wakamad SarPras

43

Drs. Taufiq

Bahasa Inggris

GTT

Guru

 

44

Hendri Yanto, S. Pd.I

Biologi

GTY

Guru

Wali Kelas XI IPA

45

M. Yusri, S.Ag.

Sosiologi

GTT

Guru

 

46

Syafi`ie, S. Ag. M. Pd.I

Tafsir

GTT

Guru

 

47

Romaiki Hafni, S. Sy,. M.E

Bahasa Arab

GTT

Guru

 

48

Khairul Umam, S. Ud, M. Pd.

Ilmu Sharraf

GTY

Guru

Wali Kelas XI IPS 1

49

Afif Thohir Furqoni, S.H, M. H

Ket. Bhs. Arab

GTT

Guru

Wali Kelas XI  AGAMA

50

Moh. Khalili, S.Pd.I

Khat & Imla`

GTT

Guru

BK Kelas XII

51

Moh. Syafik, S. Ud

Khat & Imla`

GTT

Guru

BK Kelas XI

52

Ghufron, S.H

Khat & Imla`

GTT

Guru

BK Kelas X

53

Mahrus, S. Ag, M. Pd.

Khat & Imla`

GTT

Guru

Bendahara Madrasah

54

Hamdan, A. Md

Bahasa Jepang

GTT

Guru

 

55

Lukmanul Hakim, S.Pd.

Ilmu Nahwu

GTT

Guru

Wali Kelas X IPS 2

56

Moh. Khotami HS, S. Ag

Khat & Imla`

GTT

Guru